વાલી

૧૦મુ-૧૨મુ, શુ કરવુ, શુ નહી?!!!

Posted on

૧૦મુ-૧૨મુ, શુ કરવુ, શુ નહી?!!!

અમારી સ્કૂલમાં એક ટીચર હતા, મીના ટીચર. એ અમને ગુજરાતી ભણાવતા. સ્વભાવે પણ ખૂબ સારા. ઘણીવાર એ ચોપડી બાજુમાં મૂકીને અમારી સાથે બસ વાતો કરતા. એ વખતે ૧૦મા ધોરણમા એ કાયમ કહેતા કે, ભલે અત્યારે તમને(અમને સ્ટુડન્ટસને) મારી વાત ન સમજાય પણ સાંભળો અને વિચાર કરજો. એ કહેતા, સ્ટુડન્સ અત્યારના આ દસ વર્ષ ખૂબ અગત્યના છે. એને વેડફશો નહી. જો આ દસ વર્ષ તમે મહેનત કરી ગયા તો જીંદગીભર લહેર અને જો આ દસ વર્ષ તમે લહેર કરી તો જીવનભર..કહેર! એમ થાય છે એમની વાતમાં કેટલી બધી સચ્ચાઈ  હતી.

હવે તો દર વર્ષે નવા નવા નિયમો પરિક્ષાને લગતા આવતા જાય છે અને વાલી તેમજ બાળકોને ચિંતામાં મૂકી દે છે. પણ તમે મહેનતને મહત્વ આપશો અને કઈ દિશામાં જવુ એ નક્કી કરશો તો વાંધો નહી આવે. 

૯મા-૧૦મા અને ૧૧-૧૨મા ભણતા વિદ્યાર્થીઓને બસ એ જ કહેવા ઈચ્છુ છુ કે, મહેનત કરે રાખો. ખૂબ ભણવુ જરૂરી નથી, મતલબ કે, દસ કલાક ભણવુ જરૂરી નથી પણ બે-ત્રણ કલાક સાચી દિશામા મહેનત કરો તો એનુ પરિણામ સારુ જ આવશે. 

મહેનત તો કરવી જ જોઈએ,કોઈકવાર મોડુ પરિણામ મળશે પણ મહેનતનુ ફળ અચૂક મળવાનુ, .. માટે મહેેનત કરતા રહો. બીજા જોડે કમ્પેર પણ ના કરો. પોતાની કદર કરજો, સંતોષી બનજો, અને પોતાનાથી સંતોષી રહેવાથી તમારા અચીવમેન્ટ્સ પર તમને ગર્વનો અનુભવ થશે.

એવા લોકોથી ધેરાયેલા રહો જે તમને પ્રેરણા આપે,જે તમને એક બેટર પર્સન બનાવી શકે. સતત ટીકાઓ કરનારા કે નેગેટીવ અપ્રોચવાળા લોકોથી દૂર જ રહો કારણકે આવા લોકો તમારો અમૂલ્ય ટાઈમ વેઈસ્ટ જ કરે છે અને વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં તમને એમના જેવા જ બનાવવા ઈચ્છે છે. માટે આ તો ખાસ ધ્યાન રાખવુ જેથી તમારા આગળના રસ્તામા આવા અવરોધો તો ન જ આવે.

અને અંતે તમારી વેલ્યુઝને વિરુધ્ધ તમને કોઈ જ જીવન જીવવાની ફરજ ના પાડી શકે માટે પોતાના વેલ્યુઝને વળગી રહો.

જોવો જીવનમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં એવા “પર્વતપર ની એડીએ” ઉભા રહેવુ, જેને ચડવાની તમને ઈચ્છા થાય અને જેની જર્ની તમારામાં રોમાંચ અને ખરો આનંદ આપે. બાકી તો જે પર્વત પર ચઢવુ જ નહતુ એ “પર્વતની ટોચ” પર  ઉભા રહીને પણ તમને ત્યા એ ટોચને સરકર્યાનો, કે એ ટોચપર રહેવા નો આનંદ નહી રહે.

માટે મહેનત કરતા રહો અને સાચી દિશામા કરતા રહો. 

નહીં તો ..કન્ફ્યુઝન હી કન્ફ્યુઝન હૈ સોલ્યુશન કા કુછ પતા નહી.. સોલ્યુશન જો મિલા તો ક્વેસ્ચન ક્યા થા પતા નહી?!!

-ધારાભટ્ટ-યેવલે

Advertisements